کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه پنجم
مصاحبه دربارۀ رفراندوم جمهوری اسلامی
سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب