کلیدواژه‌ها: جنگ جمل

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸