کلیدواژه‌ها: حبس

زندانی شدن آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل