کلیدواژه‌ها: حبل‌الله

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج