کلیدواژه‌ها: حسین طالقانی

آیت‌الله طالقانی در تبعیدگاه زابل و بافت