نقد خرافه‌گرایی از نظر قرآن

آیت‌الله طالقانی در این مقاله‌ که در سال ۱۳۲۵ در مجلۀ آیین اسلام با عنوان «از نظر قرآن» به چاپ رسیده است، به تفسیرآیۀ ۹۷ سورۀ بقره پرداخته و با استناد به آن، آفات سلطه‌ خرافات و مبدأ ظهور، انتشار و نیز پیامدهای آن را تشریح کرده است.