کلیدواژه‌ها: حقیقت اسلام

ترجمه بخشی از کتاب الابطال درباره پیامبر اسلام