کلیدواژه‌ها: حق مردم

طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی
پرتوی از قرآن، جلد پنجم؛ تفسیر سورۀ مطففین، آیات ۱ تا ۶