کلیدواژه‌ها: حمایت از رژیم شاه

حضور عشایر در صف انقلاب