کلیدواژه‌ها: حمله به بیمارستان

هشدار طالقانی به رژیم شاه در واکنش به سرکوب مردم