کلیدواژه‌ها: حکومت استبداد ظالمانه

طبایع‌الاستبداد کواکبی