کلیدواژه‌ها: حکومت شورایی

توصیه به تشکیل شورا در تلگراف به آیت‌الله آل‌شبیر