کلیدواژه‌ها: حکومت مستضعفین

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۲)