کلیدواژه‌ها: خضوع

درس‌های قرآنی؛ روندهای رهایی و پیروزی مؤمنان
سلسله جلسات تفسیر قرآن برای انجمن اسلامی دانشجویان (از ۸ آبان تا ۶ آذر ۱۳۲۶)؛ تفسیر سورۀ بقره، جلسه دوازدهم تا شانزدهم: داستان آفرینش