کلیدواژه‌ها: خطر استبداد

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸