کلیدواژه‌ها: خلافت

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸
پرتوی از قرآن، جلد اول؛ تفسیر سورۀ بقره آیات ۳۰ تا ۳۲
رسالت توحیدی ابراهیم