دربارۀ خلع سلاح مجاهدین خلق

در گزارش روزنامۀ اطلاعات مورخ یکم شهریور ماه ۱۳۵۸، دربارۀ تخلیۀ ستاد سازمان مجاهدین خلق، به اظهارات آیت‌الله طالقانی دربارۀ این موضوع اشاره شده است. بر اساس این گزارش، او در این مورد با امام خمینی صحبت کرده و بر این نظر است که خلع سلاح باید انجام گیرد اما دفتر ستاد آنها نباید تخلیه شود.

تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب

آیت‌الله طالقانی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۵۷، یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با خبرنگاران داخلی و خارجی در منزل خود گفت‌‌و‌گو کرد و به سؤالاتی دربارۀ ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی و مسائل پیش روی حکومت جدید پاسخ داد. این مصاحبه، اولین مصاحبه طالقانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و در آن مسائلی نظیر نظام اقتصادی و طبقاتی، شورای انقلاب، نحوه انتخاب مدیران سازمان‌های مختلف از جمله صداوسیما، وضعیت ارتش و خلع سلاح گروه‌های چریکی، ضرورت صبوری و همراهی مردم با دولت موقت، روابط خارجی و ارتباط با شوروی و فلسطین مطرح شده و طالقانی به بیان دیدگاه‌های خود درباره نظام سیاسی آینده ایران پرداخته است.