کلیدواژه‌ها: خمار

نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ حجاب اجباری