کلیدواژه‌ها: دادگاه فداییان اسلام

استقبال از نواب صفوی