سلسله سخنرانی‌های رادیویی؛ افکار محدود

آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۲۵ به درخواست اداره تبلیغات وقت، مجموعه مطالبی را برای رادیو ارسال کرد که در قالب سلسله برنامه‌هایی از ۱۹ بهمن ۱۳۲۵ تا ۴ تیر ۱۳۲۶ از این رسانه پخش شد. این مطالب توسط گوینده رادیو خوانده می‌شدند و طالقانی متن آن‌ها را بعدا در قالب کتاب «گفتارها» نیز منتشر کرد. این برنامه‌ها در روزگاری پخش می‌شد که عموم متشرعین و روحانیان استفاده از رادیو را دارای اشکال می‌دانستند.
مطلب حاضر، متن یکی از این برنامه‌هاست که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۵ منتشر شده است. آیت‌الله طالقانی در این سخنرانی به بحث درباره «فطرت» پرداخته و ضمن تاکید بر برتری فطرت نسبت به عقل، از جهت مصون بودن از اشتباه، خداشناسی را نیز امری فطری می‌داند.