کلیدواژه‌ها: درجه‌داران ارتش

تأکید بر لزوم حمایت مردم از ارتش