کلیدواژه‌ها: دوستی مردم با ارتش

حمایت از کادرهای ارتش در روزهای پیش از پیروزی انقلاب