کلیدواژه‌ها: دولت موقت

پیام رادیویی طالقانی در واکنش به دستگیری فرزندان
تشریح مسائل نظام سیاسی بعد از انقلاب
عدم دخالت در انتصاب‌های حکومت انقلابی