کلیدواژه‌ها: راهپیمایی

دعوت به راهپیمایی اربعین سال ۱۳۵۷
درخواست از مردم برای توقف حرکت به سمت زندان قصر
دعوت به راهپیمایی روز تاسوعا