کلیدواژه‌ها: رفراندوم 12 فروردین

سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج