کلیدواژه‌ها: روستای گلیرد

استقبال اهالی طالقان از آیت‌الله طالقانی، پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۴۶