کلیدواژه‌ها: رژیم شاهنشاهی

استقبال از آیت‌الله طالقانی پس از آزادی