کلیدواژه‌ها: رکوع

درس‌های قرآنی؛ روندهای رهایی و پیروزی مؤمنان