کلیدواژه‌ها: زبان عربی

ضیافت افطار آیت‌الله طالقانی برای اعضای دولت موقت
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)