کلیدواژه‌ها: زلزله بویین زهرا

بازدید از روستای حسین‌آباد از توابع بویین زهرا