کلیدواژه‌ها: سازمان ملی دانشگاهیان

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران