کلیدواژه‌ها: سالنامه معارف جعفری

شرکت در کنفرانس اسلامی بیت‌المقدس (۱۳۴۰)