ارسال شده توسط author-avatar

نقد آیت‌الله طالقانی بر فرهنگ استعماری

آیت‌الله طالقانی در ۲۷ دی ماه ۱۳۵۷ پیامی خطاب به مراسمی در مدرسه عالی دختران (دانشگاه الزهرای فعلی) صادر کرد و با اشاره ضمنی به جشن‌های هنر شیراز، از ترویج فرهنگ ابتذال انتقاد کرد و جوانان را به فاصله گرفتن از فرهنگ استعماری فراخواند.