کلیدواژه‌ها: سرقت سرمایه ملی.

نقد آیت‌الله طالقانی بر فرهنگ استعماری