کلیدواژه‌ها: سلطنت مشروطه

زندانی شدن آیت‌الله طالقانی در دهۀ چهل