کلیدواژه‌ها: سورۀ المرسلات

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۷)