کلیدواژه‌ها: سورۀ جمعه

خطبه‌های طالقانی در نماز جمعه پنجم
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۱۰)
درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۴)
درس‌های قرآنی؛ قبله، عامل رهایی بشر