کلیدواژه‌ها: سورۀ دخان

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۹)
درس‌های قرآنی؛ روندهای رهایی و پیروزی مؤمنان