کلیدواژه‌ها: شاه

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۷)