کلیدواژه‌ها: شهدای انقلاب

سخنرانی در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ تهران