کلیدواژه‌ها: شهدای هفده شهریور

خطبه‌های طالقانی در آخرین نماز جمعه