کلیدواژه‌ها: شهرداری

دعوت مردم به مشارکت در طرح شهرداری تهران برای پاکسازی معابر شهری
توصیه آیت‌الله طالقانی به همکاری در پاکسازی معابر شهری