کلیدواژه‌ها: شهید چمران

دیدار هیأت‌هایی از لبنان، پولیساریو و لیبی با آیت الله طالقانی