کلیدواژه‌ها: شورا

خطبه‌های طالقانی در آخرین نماز جمعه
حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود
طرح پیشنهادی آیت‌الله طالقانی برای تشکیل شوراهای محلی
پیام آیت‌الله طالقانی به مردم نقده
توصیه به تشکیل شورا در تلگراف به آیت‌الله آل‌شبیر
پیام آیت‌الله طالقانی به مردم سنندج
سخنرانی دوم آیت الله طالقانی در میدان آزادی سنندج
پرتوی از قرآن، جلد چهارم؛ تفسیر سورۀ آل عمران آیات ۱۴۹ تا ۱۶۳