کلیدواژه‌ها: شیخ محمد طاهر آل شبير خاقانی

توصیه به تشکیل شورا در تلگراف به آیت‌الله آل‌شبیر