کلیدواژه‌ها: ضربت خوردن حضرت (ع)

سخنرانی شب قدر ۲۱ رمضان ۱۳۵۸