کلیدواژه‌ها: عفو

مراجعۀ فرماندۀ نظامی قزوین به آیت‌الله طالقانی