کلیدواژه‌ها: عقل کمکي

درس‌های قرآنی؛ مایۀ جهنم در خود انسان است