کلیدواژه‌ها: علم‌الهدی سید مرتضی

درس‌های قرآنی؛ منشأ ظهور اوهام از نظر قرآن