کلیدواژه‌ها: علّیت

درس‌های قرآنی؛ با قرآن در صحنه (۶)