کلیدواژه‌ها: علی‌اصغر حاج سیدجوادی.

نظر آیت‌الله طالقانی دربارۀ انقلاب و حکومت اسلامی